Jornada Reglamento Ley del Suelo de Galicia

asesorarq-reglamento-ley-del-suelo-de-galicia

El 29 de marzo tendrá lugar la «Jornada Reglamento Ley del Suelo de Galicia» organizada por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia.

Podéis descargar el documento PDF con las novedades del nuevo reglamento de la ley del suelo en este ENLACE.

Esta nueva Jornada formativa sobre el Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia tendrá lugar durante todo el día en la Ciudad de la Cultura de Galicia en Santiago de Compostela.

asesorArq-jornada-reglamento-ley-suelo-galicia

Imagen FEGAMP (anterior jornada informativa sobre Reglamento de la LSG)


Jornada Reglamento Ley del Suelo de Galicia

 • Fecha: 29 de marzo 2017
 • Horario: 9:30-19:00
 • Lugar: Museo de la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela.

PROGRAMA:


 • 9:30-10:00 Recepción de asistentes

 • 10:00-10.30 Apertura
  • D. Alberto Núñez Feijoo, Presidente da Xunta de Galicia.
  • D. Alfredo García Rodríguez, Presidente da FEGAMP.
  • Dna. Beatriz Mato Otero, Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
 • 10.30-11:30 Visión Xeral sobre o Regulamento da Lei do Solo
  • Mª Encarnación Rivas Díaz, directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.
   • Antecedentes, tramitación, estrutura xeral e contido do Regulamento.
   • Plan básico autonómico e Plans básicos municipais.
   • Planeamento xeral e planeamento derivado. Réxime fóra de ordenación.

 • 11:30-12:00 Pausa Café

 • 12:00-13:00 Réxime do solo. Planeamento urbanístico. Os estándares
  • Eduardo Sobrino Rodríguez, subdirector xeral de Urbanismo.
   • Novidades no réxime do solo.
   • Límites de sustentabilidade, calidade de vida e cohesión social.
   • Dotacións urbanísticas e reservas de solo. Cálculo da capacidade residencial do plan xeral.
 • 13:00-14:00 Tramitación e entrada en vigor do planeamento urbanístico
  • María Gil Liñares, subdirectora xeral de Ordenación do Territorio.
   • Novidades na tramitación do planeamento urbanístico.
   • Vixencia e a entrada en vigor. Rexistro de Planeamento Urbanístico.
   • Réxime transitorio para o planeamento non adaptado.

 • 14:00-16:00 Cóctel

 • 16:00-17:00 Novidades regulamentarias na xestión urbanística
  • Jacobo Hortas, avogado.
   • Execución e conservación de obras de urbanización.
   • A equidistribución: contido, criterios e efectos.
   • Sistemas de actuación e obtención de terreos de sistemas xerais e locais.
 • 17:00-18:00 Novidades regulamentarias na disciplina urbanística
  • José Antonio Cerdeira Pérez, director da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
   • Novidades regulamentarias en materia de intervención na edificación e uso do solo, e na disciplina urbanística.

 • 18:00-18:30 Turno de preguntas
 • 18:30-19:00 Clausura
  • Dna. Beatriz Mato Otero, Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

ENLACES DE INTERÉS:

 


Si quieres informARQte puntualmente…

SUSCRÍBETE  AQUÍ A asesorARQ

……

… si te parece interesante,

¡compARQte!